+420 377 322 901

Certifikace ISO 9001 - návrh, realizace a servis

Záruka profesionálního řešení

Cesta ke kvalitě a její garance

Trvalé dosahování maximální kvality a nejvyšší technické úrovně je základní motto společnosti KASYS® s.r.o. Od roku 1999 probíhá pravidelná certifikace KASYS® s.r.o. dle požadavků normy kvality ISO 9001, která zaručuje vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb.

Jak techničtí, tak obchodní pracovníci společnosti jsou pravidelně školeni ve všech potřebných oblastech. Pro dodržení požadavků operativního servisu bylo vytvořeno potřebné technické zázemí a byl vybudován rozsáhlý sklad náhradních dílů, včetně systému provádění servisu a preventivních kontrol.

Pro kvalitní produkt musí být zajištěno rovněž kvalitní zázemí

Veškerá činnost pro naše zákazníky probíhá v souladu s požadavky certifikace ISO 9001. Maximální pozornost je věnována již prvotním technickým návrhům nebo studiím. Návrhy jsou zpracovávány na základě všech souvisejících obecných a technických požadavků. Výsledné návrhy garantují splnění nejen stanovených požadavků ze strany uživatele, ale rovněž soulad se všemi normami a předpisy platnými pro tyto systémy. Dodané systémy jsou trvale pod dohledem odborných pracovníků servisního oddělení.

Nemalá pozornost je rovněž věnována návrhům řídících systémů a programovému vybavení. Postupně vznikly samostatné programové produkty pro řízení archivu, skladu nebo výdejny nářadí. Řídící systém a aplikační programové vybavení je tedy v mnoha případech nepostradatelnou součástí celého logistického projektu.