+420 377 322 901

Hänel Lean-Lift® - inteligentní logistika

Perfektní design a špičková technologie

Hänel rastrový profil zakládání ve variantách 75 mm nebo 90 mm nabízí celou řadu možností:

Hänel rastrový profil je integrovaný v rastrové stěně a nabízí optimální a prostorově vysoce úsporný systém skladování.

Garance vysoké kvality zpracování

Hänel vyvinul rastrovou stěnu a úspěšně ji využívá více než 15 let. Vysoce stabilní a přesná rastrová stěna je pevně spojena s nosným rámem systému.

rastrová stěna
multifunkční police

Přednosti

Hänel Lean-Lift® nabízí kompaktní a zároveň variabilní systém skladování bez jakékoliv nutnosti provádění mechanických změn nebo úprav parametrů systému.

Jedná se tak o plně automatizovaný systém, který umožňuje maximální využití prostoru při různých výškách ukládaného materiálu.

Multifunkční police Hänel

Mechanická konstrukce a provedení výztuh police jsou zárukou maximálního využití skladové kapacity při zachování potřebné pevnosti.

Kontejner může být opatřen rastrem 75 mm nebo prostorově úspornějším rastrem 37,5 mm, případně 25 mm. Ve spojení s rastrovou stěnou je dosaženo řady výškových variací pro ukládaný materiál.

Výškové senzory Hänel
v odstupech 25 / 37,5 / 75 a 90 mm

Systém světelných závor pro měření výšky vždy odpovídá typu a rastrovému profilu. Při naskladnění je změřena výška ukládaného materiálu a police je uložena do rastrové stěny, kde využívá pouze nutný prostor podle výsledku měření. Praktickým výsledkem je maximální využití výšky.

Využití úsporného systému značky Hänel pomocí rastrové stěny je ve spojení s multifunkční policí dalším krokem ke zvýšení kapacity a efektivnosti skladování pro Hänel Lean-Lift®.