+420 377 322 901

Hänel Pick-o-Light®

Rychlé vyhledávání a snadná orientace

"

Hänel Pick-o-Light® představuje systém pro snadnou orientaci a rychlé nalezení požadované skladové položky.

V horní části výdejního místa je integrováno pole světelných diod. Zvolené skladové místo je označeno světelným paprskem. Obsluha je rychle navedena na požadovanou skladovací pozici a zároveň dochází k eliminaci možnosti vzniku chyby způsobené lidským faktorem.

Praktickým přínosem je značné zvýšení operativnosti a rychlosti při provádění skladových manipulací. Nezanedbatelný je zároveň přínos v oblasti eliminace chybně provedených úkolů při zaskladnění a vyskladnění.

Označování skladových pozic různé velikosti

S využitím integrovaného rastru světelných diod je možno docílit označování skladových pozic různé velikosti. Konkrétně vyhledávaná pozice je zvýrazněna pomocí čtyř bodů.

Řízení systému Hänel Pick-o-Light® je prováděno na základě povelů řídící jednotky. Údaje o jednotlivých pozicích jsou uloženy ve vnitřní paměti nebo jsou předávány nadřízeným systémem.

Hänel Pick-o-Light-Vario® pro variabilní systém identifikace skladových pozic

Alternativou k předchozímu systému pevných bodů je Hänel Pick-o-Light-Vario®, který se pohybuje v horním prostoru výdejního místa.

Vzhledem k nezávislosti na pevném uspořádání je možno tento identifikační systém přizpůsobit různým variantám dle požadavku uživatele. Zobrazovací hlava je vybavena čtyřmi nezávislými diodami.

Alternativní způsob označení skladové pozice

Kromě standardního bodového zobrazení, které je využíváno především pro označení rohových bodů skladové pozice, je možno použít např. zobrazení záměrného kříže.

Tento způsob je vhodný především tam, kde jsou označovány přímo jednotlivé skladové položky.