+420 377 322 901

Hänel Lean-Lift® - výdejní místo a obsluha

Optimalizace skladových manipulací

Výdejní místo Hänel Lean-Lift® splňuje veškeré současné požadavky na obsluhu a provoz moderního logistického systému.

Výdejní místo zajišťuje bezpečnost obsluhy, vážení polic, fotografování obsahu a identifikaci uloženého zboží. Rolničková dráha vedení kontejneru je garancí pro jednoduchou a pohodlnou manipulaci.

Vnitřní osvětlení výdejního místa zajišťuje dostatečnou viditelnost pro práci obsluhy a integrovaný navigační systém pomáhá obsluze při orientaci v jednotlivých částech police. Tím dochází k minimální časové náročnosti při provádění skladových manipulací.

Systém světelných závor zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy při zaskladňování a vyskladňování.

Automatizovaný skladový systém Hänel Lean-Lift® je výsledkem vývoje a postupného zpracování požadavků a zkušeností z praktického provozu.

Optimální zaskladnění na základě přesného měření výšky.

Světelná závora pro měření výšky je dostupná v rastru 25 mm, 37,5 mm, 75 mm, 90 mm nebo 125 mm. Při zaskladnění police je světelnými paprsky změřena přesná výška ukládaného materiálu a řídící jednotka určí optimální místo pro zaskladnění. Zároveň je provedena kontrola přetížení police. Kombinace výškových měřících senzorů, rastrové stěny a police Hänel nabízí u systému Hänel Lean-Lift® maximální možnost výškové optimalizace. To vše v jednom systému.

Automatická váha zabudována v systému zjišťuje přesnou hmotnost ukládaného materiálu.

Hänel Lean-Lift® je standardně vybaven systémem kontroly přetížení polic. Pro případ potřeby zjišťování přesné váhy ukládaných polic je systém doplněn o čtyřbodovou váhu ve výdejním místě. Proces vážení probíhá zcela automaticky bez přerušení plynulosti skladových manipulací. Zjištěné hodnoty jsou ukládány do kmenových dat řídící jednotky.