+420 377 322 901

Hänel multifunkční police

Odpovídající řešení pro každý požadavek

Hänel multifunkční police je vyráběna v šíroké paletě rozměrů.

V nabídce jsou různé šířky a hlouby. Tím je umožněno přizpůsobení celého systému požadavkům ze strany uživatele.

K dispozici jsou následující šířky:

840/1.300/1.640/1.860/2.060/2.300/2.460/2.860
3.060/3.260/3.660/4.060 nebo 4.460 mm.

Hloubka multifunkční police může být:

635/825/1.047 nebo 1.270 mm.

V případě požadavku je dodáno vnitřní vybavení multifunkční police přesně dle požadavků uživatele.

Byla realizována řada specifických řešení pro ukládání rolí, válců, deskového materiálu, SMD kotoučů nebo výkresové dokumentace.

Řešení pro elektrotechnický průmysl

Pro oblast elektrotechnického průmyslu nabízí Hänel Lean-Lift® řadu dalších předností. Multifunkční police mohou být v případě potřeby v antistatickém provedení, pro ukládání citlivých elektronických součástek. Multifunkční police mohou být vybaveny elektrickou přípojkou, která umožňuje elektrické napájení uložených komponent.

Jaké jsou přednosti Hänel multifunkční police

  • Hänel multifunkční police je zcela stabilní a odolná proti deformaci
  • Neexistují žádná omezení pro ukládaný materiál
  • Použití moderních plastů zajišťuje snadnou manipulaci ve výdejním místě
  • Integrované úchyty pro snadné vytažení police ze systému
  • Možnost zářezů pro použití příčných a podélných dělítek
  • Řada možností standardního i specifického vnitřního vybavení
  • Široká paleta možných rozměrů šířek a hloubek
  • Nosnost multifunkční police až 1.000 kg
  • Možnosti povrchové úpravy od pozinkovaní až po práškový nástřik

Samostatnou oblast provedení pro elektrotechnický průmysl představují řešení pro ukládání SMD kotoučů.

Další rozšíření možností multifunkční police je dáno širokou paletou různých dolňků, jako jsou např. různé typy zásobníků pro ukládání drobných dílů, dělítka a držáky nástrojů nebo měřidel. Komplexnost celého řešení vede ke značné optimalizaci intralogistických systémů.