+420 377 322 901

Hänel Multi-Space®

Nový rozměr v oblasti intralogistiky

Využití Hi-Tech systému v intralogistice

Hänel Multi-Space® je novým rozměrem v oblasti skladování a manipulace s materiálem. Nabízí Hi-Tech systém, který přináší do oblasti logistiky další možnosti pro úsporu prostoru, času a nákladů.

Ergonomie a bezpečnost práce

Ergonomické pracovní podmínky minimalizují nutnou námahu při provádění skladových manipulací. Prvky bezpečnosti práce splňují veškeré platné normy a předpisy.

Úspora nákladů

Hänel Multi-Space® vede v praxi ke zvýšení hospodárnosti v oblasti logistických systémů. Další předností je možnost plného přizpůsobení požadavkům na způsob skladování a manipulace.

Výroba s ohledem na ochranu životního prostředí

Výroba ve všech výrobních závodech odpovídá současným nárokům a normám z oblasti ochrany životního prostředí. Příkladem je důsledná volba odpovídajících materiálů a maximální využívání recyklovatelných surovin.

Nejen výroba, ale i vlastní produkty, jako je např. Hänel Multi-Space®, odpovídají plně ekologickým principům. Jako příklad je možno uvést pohon typu Hänel EcoDrive®, jehož použití vede ke snížení CO2 emisí.

Řídící jednotka s integrovanou kontrolou spotřeby Hänel EcoMode® zajišťuje úsporu energie využitím nastavení jednotlivých stupňů Stand-By-Modu. Spotřeba energie je tak redukována na nutné minimum.