+420 377 322 901

Hänel Rotomat® office - rotační kartotéka

Optimální úložný systém pro dokumenty

Rotomat office

Doba stěn kanceláří tvořených policemi se šanony nebo kartotékovými skříněmi jsou dnes zapomenutou minulostí. Rovněž dlouhé cesty do archivu nebo spisovny k získání potřebných dokumentů nejsou v moderní organizaci administrativní práce přípustné.

Tyto skutečnosti vytvářely zbytečnou náročnost a nemalé náklady. Nabízené řešení vytváří kompaktní systém na minimálním prostoru s využitím výšky, a tím umožňuje dosáhnout až o 60% větší úložné kapacity oproti standardním úložným systémům, čímž je zajištěno vysoce efektivní využití administrativních prostorů.

Hänel Rotomat® pro administrativu optimálně využívá především výšku prostoru, a tím umožňuje dosáhnout až o 60% větší úložné kapacity oproti standardním úložným systémům, čímž je zajištěno vysoce efektivní využití kancelářských prostor.

Přizpůsobení požadavkům

Hänel Rotomat® pro adminisrativu minimalizuje přístupovou dobu nutnou k dosažení požadovaného uloženého spisu nebo dokumentace.

Pracuje na principu pohybu požadovaného dokumentu k obsluze, a ne naopak. Obsluha vždy probíhá v ergonomicky optimální poloze.

Pro zkvalitnění práce s dokumenty a snížení nákladů je Hänel Rotomat® optimálním řešením. Analýza požadavků vede k návrhu odpovídajícího řešení, které je garancí splnění všech nároků.


Moderní systém práce s dokumenty se stává stejnou samozřejmostí jako počítač na pracovním stole.