+420 377 322 901

Hänel Rotomat® pro průmysl

Optimalizace procesů a snížení nákladů

Kvalita a špičková technologie "Made by Hänel"

Pan Gerhard Hänel založil v roce 1953 firmu Hänel. Již v roce 1957 vyráběla firma sériově, jako první výrobce v Evropě, archivační systémy na principu páternosteru.

Dnes probíhá výroba systémů Hähel Rotomat® a Hänel Lean-Lift® ve třech výrobních závodech a produkty jsou exportovány prakticky do celého světa. Firma Hänel je zastoupena ve více než 50 zemích světa.

Úspora prostoru je až 60%

Hänel Roromat® pro průmysl plně využívá výšku prostoru. Díky kompaktní kostrukci je v praxi dosahováno až 60% zvýšení skladovací kapacity. Tímto způsobem lze daleko efektivněji využít celkové kapacity skladu.

Úspora času

Hänel Rotomat® garantuje rychlý přístup k uloženému materiálu a jeho rychlé dopravení do výdejního místa.

Ergonomie

Obsluha probíhá vždy v optimální ergonomické poloze. Odpadá vyhledávání ve skladových regálech, používání žebříků nebo jiné obdobné techniky. Přínos není pouze v oblasti ergonomie, ale i v oblasti podstatného zvýšení bezpečnosti práce.

Žvotní prostředí

Samozřejmostí je, že celá výroba probíhá zcela v souladu s požadavky a normami na ochranu životního prostředí. V maximální míře je rovněž využíváno recyklovaných materiálů.

Rotomat průmysl

Správné rozhodnutí

Pokud je vaším cílem zlepšení organizace skladu a snížení nákladů na skladování, pak je rozhodně správnou cestou využití automatizovaných skladových systémů Hänel Rotomat® a Hänel Lean-Lift®.

Dlouholeté zkušenosti jsou pro vás garancí, že jak návrh, tak realizace celého logistického subsystému proběhne na úrovni kvality, která je v současnosti na tyto systémy kladena.

Hänel Rotomat® v provedení pro průmysl nabízí mnohostranný logistický systém, který je možno trvale přizpůsobovat vašim měnícím se požadavkům.