+420 377 322 901

Připojení externích periferních jednotek

Další krok ke zvýšení efektivity skladových manipulací

Jednoduché připojení periferních jednotek

Hänel řídící jednotky jsou standardně vybaveny sériovými nebo USB vstupy pro připojení periferních jednotek. Řízení MP 12N má rovněž možnost propojení do sítě prostřednictvím integrovaného adapteru Ethernet.

Standardně lze připojit následující periferie:

  • Tiskárna, která umožňuje provádět tisk sestav podle nastavení parametrů v řídící jednotce.

  • Tiskárna etiket, která vytiskne potřebnou etiketu obsahující veškeré požadované informace o ukládaném materiálu.

  • Čtečka čárových kódu pro zrychlení manipulací a minimalizaci chyb při zadávání údajů.

  • Snímače karet, čipů nebo otisků prstu pro kontrolovaný přístup do systému v souladu s nastaveným oprávněním.

  • Kusová váha včetně souvisejících periferií, která urychluje skladové manipulace pro drobné díly ve větším množství.

Přednosti periferních jednotek

  • Jednoduché a rychlé připojení všech periferií.

  • Podstatné zvýšení ergonomie pracovního postupu.

  • Využitím Hänel Vario-Arm-Systému je možno přizpůsobit polohu a uložení všech periferií dle požadavku uživatele.

  • Podstatná úspora času a minimalizace možnosti zadání chybných údajů.